ברוך גיאן. צלם ומורה דרך

אתם כאן: ראשי סיורי ירושלים והאנגלי אז בארץ... מסע אל ימי המנדט הבריטי